Welcome. The Department of Theoretical Physics offers an open environment for research and life long learning topics in theoretical physics as well as applications of mathematical methods to a range of cross disciplinary topics.

With a strong background in both research and teaching, the Theoretical Physics Department welcomes anyone and everyone with an interest in theoretical physics and mathematical modeling to drop in to discuss research as well as the many undergraduate and postgraduate opportunities that are available in the department. 

Fáilte. I Roinn na Fisice Teoiriticiúla gheofar timpeallacht atá oscailte i leith taighde agus topaicí foghlama fadsaoil san fhisic thurgnamhach agus i leith modhanna matamaiticiúla a chur i bhfeidhm i dtopaicí éagsúla trasdisciplíne.

Tá cúlra láidir idir thaighde agus theagasc ag an Roinn Fisic Teoiriticiúil, mar sin, fáiltíonn an Roinn roimh chuairteanna ó mhic léinn a bhfuil spéis acu sa bhfisic theoiriciúil agus samhail mhatamaiticiúil le taighde a phlé chomh maith leis na deiseanna fochéime agus iarchéime atá ar fáil sa Roinn.