Our Office is responsible for developing and supporting research capacity, performance and activity at Maynooth University, through the following remit:

  • Assist faculty in locating and securing funding for research
  • Manage the Research Information System (RIS)
  • Develop and implement research-related policies
  • Provide research-related information, communications/publicity
  • Coordinate and submit institutional bids for large-scale funding
  • Coordinate University Research Ethics Committees
  • Develop and promote research culture
  • Miscellaneous research-related activities and projects
  • Provide financial support at all stages of the funded research project lifecycle, including audit
  • Review and draft research contracts and agreements

Our Office is located on the 2nd floor of the TSI Building on the North Campus.

Táimid tiomanta do chabhrú leat maoiniú taighde a fháil.

Tá an Oifig freagrach as cumas, feidhmíocht agus gníomhaíochtaí taighde in Ollscoil Mhá Nuad a fhorbairt agus as tacú leo. Is iad seo a leanas cúraimí na hOifige:

  • Cabhrú leis an dámh maoiniú taighde a aimsiú agus a fháil
  • Bainistiú a dhéanamh ar an gCóras Faisnéise Taighde (RIS)
  • Beartais taighde a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
  • Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht faoi chúrsaí taighde a chur ar fáil
  • Tairiscintí institiúideacha do mhaoiniú mórscála a chomhordú agus a chur isteach
  • Coistí Eitice ar Thaighde Ollscoile a chomhordú
  • Cultúr taighde a fhorbairt agus a chur chun cinn
  • Gníomhaíochtaí agus tionscadail éagsúla taighde
  • Conarthaí agus comhaontuithe taighde a athbhreithniú agus a dhréachtú

Tá an Oifig lonnaithe ar an dara hurlár d’Fhoirgneamh TSI ar an gCampas Thuaidh.