Cuallacht Cholmcille 

Buanaíodh Cuallacht Cholmcille sa bhliain 1898 agus is ceann de na cumainn is mó agus is rathúla in Ollscoil Mhá Nuad í sa lá atá inniu ann. Tá sé mar aidhm ag an gCuallacht an Ghaeilge a spreagadh trí imeachtaí taitneamhacha a eagrú, trí chomhoibriú le ranna, oifigí agus cumainn eile agus trí fheachtais spéisiúla a chur ar bun.
 


  
Le feiscint sa ghrianghraf seo ag seoladh Sheachtain na Gaeilge 2020 in Ollscoil Mhá Nuad i Mí an Mhárta (ar deiseal ó thaobh na láimhe clé) tá baill de phríomhchoiste na Cuallachta 2019 - 2020 Órlaith Towey, Craig Mac Gabhann, Laurie Doré, Bríd Ní Chaorthannáin, Lucy Nic Aindrís, Erica Hynes, Ruairí Weiner, Conchúr Ó Luadhóg, Marie Claire Doherty agus Louis Hannon agus iad in éineacht le Brian Mac Maghnuis, Oifigeach na Gaeilge (ar chúl an ghrianghraif). 

Príomhimeachtaí na Cuallachta:

  • Tae agus Plé 
  • Turas chuig Oireachtas na Samhna
  • Céilí na Nollag
  • Seachtain na Gaeilge
  • Bál na Gaeilge

Sonraí teagmhála:
Twitter na Cuallachta
Facebook na Cuallachta 
Ríomhphost: cuallacht@nuimsu.com