Welcome to the Department of Geography Maynooth University.  Geography is the study of the Earth as our Home. We recognise that society, climate and environment are interlinked and we use interdisciplinary perspectives to explore and understand our human and physical worlds across place, space and time. Our students are taught by international experts seeking answers to fundamental questions about how we live together in our Earth home...   [Find out more]
 
Fáilte go Roinn Tíreolaíochta Ollscoil Mhá Nuad. Staidéar ar an Domhan ina mairimid is ábhar don Tíreolaíocht. Aithnímid go bhfuil an tsochaí, an aeráid agus an timpeallacht fite fuaite lena chéile agus bainimid úsáid as peirspictíochtaí idirdhisciplíneacha chun iniúchadh a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar dhomhan an duine agus ar an domhan fisiceach araon ó thaobh áite, spáis agus ama. Saineolaithe idirnáisiúnta atá ag lorg freagraí ar cheisteanna bunúsacha faoin gcaoi a mairimid le chéile agus faoin Domhan is baile dúinn a mhúineann na mic léinn.   [Tuilleadh eolais]