The Faculty of Social Sciences comprises the Departments of Adult and Community Education; Anthropology; Applied Social Studies; Design Innovation; Economics, Education; Geography; International Development; School of Law and Criminology; Sociology; the Froebel Department of Primary and Early Childhood Education; and the School of Business.  The role of the Faculty is to co-ordinate the academic activities of individual departments, to oversee the strategic development of departments, and to support interdepartmental programmes. 
----
Cuimsíonn Dámh Eolaíochtaí Sóisialta na ranna seo a leanas, Oideachas Pobail agus Aosaigh; Antraipeolaíocht; Staidéar Sóisialta Feidhmeach, Nuálaíocht Dearaidh, Eacnamaíocht, Oideachas; TíreolaíochtForbairt IdirnáisiúntaScoil an Dlí agus na Coireolaíochta; Socheolaíocht, Roinn Froebel don Bhun- agus Luath-Oideachas; agus an Scoil Ghnó.  Is é ról an Dáimh ná gníomhachtaí acadúla na ranna indibhidiúla a chomhordú, maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairtí stráitéiseacha na ranna agus tacú le cláir idir-rannach.