The Faculty of Science and Engineering comprises the departments of Biology, Chemistry, Computer Science, Electronic Engineering, Experimental Physics, Theoretical Physics, Mathematics and Statistics, and Psychology.

The role of the Faculty is to co-ordinate the academic activities of individual departments and to oversee the strategic development of departments, and to support interdepartmental and interdisciplinary activities and programmes.

The Faculty office is located on the first floor of the Callan building and can be contacted by email to science.dean@mu.ie.

Cuimsíonn Dámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta na ranna seo a leanas: Bitheolaíocht, Ceimic, Ríomheolaíocht; Innealtóireacht Leictreonach, Fisic Thurgnamhach, Fisic Teoiriticiúla, Matamaitic agus Staitistic, agus Síceolaíocht.

Tá sé mar aidhm ag an Dámh comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí acadúla na ranna agus maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt straitéiseach na ranna, agus tacú le gníomhaíochtaí agus le cláir idir-rannacha agus idirdhisciplíneacha.

Tá oifig na Dáimhe lonnaithe ar an gcéad urlár den fhoirgneamh Callan agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an ríomhphost ag  science.dean@mu.ie.