Welcome to Chinese Studies in the School of Modern Languages, Literatures and Cultures (SMLLC)


Welcome. Chinese Studies at Maynooth University offers one of only two BA programmes in Chinese Studies available in Ireland. There are 85 undergraduate students studying at the Department, covering a wide range of subjects including Chinese culture, politics and history.

Chinese Studies follows the tradition of the University's School of Modern Languages, Literatures and Cultures. Subjects studied as part of the BA include Mandarin Chinese; Gender, Class and Ethnicity in Chinese Society; Chinese Social Theories; Readings in Contemporary Chinese Culture and Current Affairs; Modern Chinese Literature and Art. Our team of dynamic and enthusiastic staff are committed to high quality teaching using modern teaching methods. 

Fáilte. Tá ceann amháin den dá chlár BA i Léann na Sínise atá ar fáil in Éirinn á thairiscint ag Roinn na Sínise in Ollscoil Mhá Nuad. Tá 85 mac léinn fochéime i mbun staidéir sa Roinn faoi láthair, ar raon leathan ábhar – cultúr, polaitíocht agus stair na Síne ina measc.

Leis an gclár i Léann na Sínise, leantar le traidisiún Scoil na Nua-Theangacha, na Litríochta agus na gCultúr. I measc na n-ábhar a ndéantar staidéar orthu sa BA tá an Mhandairínis; Inscne, Aicme agus Eitneacht i Sochaí na Síne; Teoiricí Sóisialta na Síne; Cultúr Comhaimseartha na Síne agus Cúrsaí Reatha; Nua-Litríocht agus Nua-Ealaíon na Síne. Tá an fhoireann dhíograiseach agus spreagúil tiomanta d’ardchaighdeán teagaisc ina n-úsáidtear modhanna múinte nua-aimseartha.